zijaanzicht
side vieuw
bovenaanzicht
top vieuw
gewapend gips
met coating
100*100*50cm

plastercast with coating