kunst CV
art CV
huiselijke plaatjes pictures of the house
grafiek
graphics
via de driehoekjes krijg je de verschillende menu's met werk van mij te zien !
by clicking on the triangels you get the different menu´s for my artwork !
beelden non figuratief
sculptures non figuratieve
beelden figuratief
sculptures figuratieve
schilderijen
paintings
kunst in openbare ruimtes
art for public places
toegepaste kunst
papier-portretten -dansers-bollen
paper  -portrais dancers balls
uitleg navigatie
explanation navigation
mailen naar de kunstenaar
mail to the artist
toepaste kunst
applied art
versie 2.1 NE
foto collages
photo collage