prijs oorkonde
"Lorenzo Il Magnifico"
5 de Prijs
Sculptures
ontvangen voor

"bedreigd bestaan"
&
"kwetsbaar bestaan"

door een gerenomeerde jury
price 
"Lorenzo Il Magnifico"
5 the price for
Sculptures
for

"endangered existance"
&
"vulnerable existence"