ontwerp / maquette voor monument
ter herinnering opvang vluchtelingen in oostzaan 
in de jaren 30 - 40  deurstijl
uit te voeren in brons afmetingen 250 * 130 cm
met lichtkrans rondom aan de buitenkant


design / maquette for monument
to remenber the hosting of german refugies in Oostzaan
during 1930 -1940   doorstyle
to be executed in bronze 250*130 cm
with a ring of light at the outside
bovenaanzicht
top vieuw
kunst voor buiten de deur
outside art